ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2011
ปรับปรุง 25/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 437083
Page Views 576671
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
   วิสัยทัศน์
   พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสุขภาพ ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ปลูกจิตสำนึกให้ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
   ปรัชญา
   สุวิชฺชาโณ   คุณธมฺโม   จ เอโก
   ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนวัดบางกระดี่  4  ชุมชนวัดบางกระดี่ ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2452-1480   โทรสาร 0-2452-1480  เว็บมาสเตอร์ : นายอธิวัฒน์  รักพร้า